Årets Handicaprevision är nu genomförd

Den årliga handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd av vår handicapkommitté per 2017-12-31.

För spelare som har minst fyra handicapronder 2016 och minst åtta handicapronder 2015-2016 har handicapkommittén med hjälp av en GIT-rapport beräknat eventuell sänkning/höjning enligt EGAs regler för den årliga handicaprevisionen. Reglerna bygger på statistik från en stor mängd handicapronder. Vill du veta mer kan du läsa EGA Handicapregler 2012-2015 Bilaga C, se följande länk http://golf.se/Global/SGF/ReglerHcp/ega_hcp_regler_2012.pdf

Ett antal spelare i klubben föreslås få sitt exakta handicap sänkt/höjt med 1,0 eller 2,0 grundat på EGAs handicapregler. Handicapkommittén har fattat beslut i varje enskilt fall och berörda spelare har fått personlig information om detta per mail.

Spelare som anser sig ha blivit felaktigt behandlade eller vill ha mer noggrann information om hur vi gått till väga är välkomna att kontakta undertecknade.

Handicapkommittén Eskilstuna GK

Mats Lundström lundstrom_mats@telia.com 073 4469682


Peter Lundqvist plundqvist@tele2.se 072 7011322


Berith Larsson berith_larsson@telia.com 070 7315323