Resan till Montrose.Av Pelle Corell.

 

Laddaner som PDF

Insamlingsstiftelsen för Alastair Scott Robinson:s Minne.

Bakgrund
Initiativet till bildande av minnesstiftelsen togs av Golf Store AB´s vd Lars Thonning
för att hedra minnet av Alastair. Stiftelsen bildades under 2008 och har som
ändamål att:
- förvalta inkomna penningmedel
- främja golfsporten utgående från Alastair Scott-Robinsons tidigare verksamhet
  och synsätt genom att till förtjänta personer, ändamål utdela stipendier.
Denna utdelning skall förslagsvis ske en gång per år, i samband med Al Shoot Out.
Utdelning från Stiftelsen 
Hittills har det utdelas medel vid sex tillfällen;

  • bidrag till träningshjälpmedel till ungdomsverksamheten i Eskilstuna GK 
  • till två kämpar - Bennie Hardman och Anders Tedenljung för deras ideella insatser för såväl nya som befintliga medlemmar i Eskilstuna GK
  • bidrag till Tv samt dataspel för iordningställande avklubbens juniorrum
  • bidrag till klubbens träningsläger för juniorer under sommaren 2013
  • bidrag till inköp av hjärtstartare till klubben
  • nya möbler till klubbrummet bestående av skinnsoffor, bord mm

Stiftelsen styrelse
Stiftelsen består av 4 ledamöter med Karin Scott Robinson som ordförande, en
ledamot utsedd av E-a GK, en ledamot utsedd av Karin samt en ledamot utsedd
av stiftelsen. Stiftelsen lyder under stiftelselagen (1994:1220) eller annan senare 
stiftelselagstiftning som inträder i stiftelselagens ställe.    

Stiftelsens tillgångar
Stiftelsen förvaltar i dagsläget c:a 125 000kr. Årlig revision sker av auktoriserad revisor.
Stiftelsen är grundad på de tillgångar som uppkommit genom:
gåvor till minnet av Alastair Scott Robinson,
överskott i samband med Al´s shoot out,
bidrag från Al´s Onsdagsgolf,
extra inbetalning från Golf Store AB under 2011 samt
bidrag från damkommittén, veterankommittén samt fredagsklubben 
frivilligt skänkta medel.
 
Eskilstuna  April 2016

Stiftelsens styrelse 
Karin Scott Robinson    Eddie Jaurinder    Kenneth Sterner    Pelle Corell