Årsavgifter:    
Seniorer 4 700:-   
Junior I  19-25 år  2 000:-   
Junior II 13-18 år 1 400:-   
Junior III 0-12 år  300:-  
Värnpl. o heltidsstuderande  2 100:-   
Non resident (ej nyintag) 3 300:-   
Greenfeemedl. m spelrätt ikl. 5 rundor 2 400:- 1)
Passiv medlem (måste godkännas av klubben) 600:-   
Utbildningsmedlemskap (1 år utb.året)  600:-  
Fam. avgift (föräldrar+juniorer) max (gemensam mantalskr.adress) 10 700:-   

   
Tillkommer:    
Arbetsavgift seniorer 300:-   
Arbetsavgift junior I II  150:-   

   
Spelrätt 2000:-   

   
Övriga avgifter:     
Administrativ avgift senior (ny medlem)  0:-  
Förseningsavgift efter 1 mars  500:-   
Skåpavgift  250:-   
Bagburavgift stor 500:-  
Bagburavgift liten  250:-   
Bagplats el  700:-  2) 
Laddning av tag till bagrum  100:-   
Hyra av golfbil 18 hål med läkarintyg, äldre bilar 150:-   
Hyra av golfbil 18 hål övriga äldre bilar / nya bilar   300:- / 350:-  
Hyra av golfbil helår medlem (skadad/ej skadad) 3000:- /4000:-  

   
Greenfee:     
Vardagar  350:-   
Lör/sön/helg-dag  18 hål  400:-   
Lör/sön/helg-heldag  500:-   
Årsgreenfee Torshälla (rabatt vid tidigt köp)  2 400:-   

   
Anmälningsavgifter tävling:     
Klubbtävling 18 hål  100:-   
Klubbtävling 36 hål  150:-   
Foursome/greensome per par  150:-   
Fyrboll/bästboll, per par  200:-   

   
Tilläggsavgift tävling (grenfee):     
Lör/sön/helg-dag  350:-   
Foursome per par  350:-   

I årsavgifterna ingår medlemsavgift med 300:- för juniorer t.o.m. 12 år och med 600:- för övriga kategorier.

1) Max 40 st. Spelrätt krävs 5 rundor ingår.

2) För tiden 15/4-15/10.