Observera! Alla tillfälliga/akuta ändringar på banans status anges på HEM-sidan