EGA Exakt Tävlingshandicap på Eskilstuna GK
 
Endast spelare med EGA Tävlingshandicap (ETH) kommer att visas på resultatlistan. För att ett par/lag ska visas på resultatlistor krävs att båda spelarna i ett lag/par har EGA  Tävlingshandicap (ETH). Ovanstående innebär att de inte kan vinna några priser, vare sig placeringspriser, utlottningspriser eller annat pris i tävlingen.
För att få EGA Tävlingshandicap vid årsskiftet krävs att spelaren har fyra (4) eller fler registrerade handicapronder under det gångna året. En spelare kan när som helst under året få EGA Tävlingshandicap om han registrerat fyra (4) HCP-grundande ronder under innevarande år. Kontrollen kommer att skötas i Golfens IT-system (GIT) i samband med att en HCP-grundande rond registreras på spelaren. 
Undantag: Spelare i handicapgrupp 6 (hcp 37-54) har alltid Tävlingshandicap. Spelare som under året erhåller sin första handicap i någon av handicapgrupperna 1-5 har Tävlingshandicap såväl innevarande som nästa år.
Det finns möjlighet för spelaren själv att i inloggat läge på Min Golf se om spelaren har EGA HCP (EH) eller EGA Tävlingshandicap (ETH) samt information om vad det ena respektive det andra betyder. 
 
OBSERVERA! Alla spelare får alltid delta i alla tävlingar (enl. tävlingsegenskaper och krav som exempelvis HCP, kön, ålder) men endast de med EGA Tävlings-handicap (ETH) kommer att finnas på resultatlistan.
Vid eventuella frågor, kontakta HCP-kommittén, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också läsa om samtliga regler och HCP-bestämmelser på Golf.se.
 
Handicapkommitté Eskilstuna GK
Mats Lundström lundstrom_mats@telia.com 073 4469682
Peter Lundqvist plundqvist@tele2.se 072 7011322
Berith Larsson berith_larsson@telia.com 070 7315323

Ladda ner som PDF