För klubben är spelrätten en oerhörd viktig handling då det är ni som spelrättsinnehavare som skapar möjligheten för oss att planera framåt.

Därför är ni jätteviktiga och vi är stolta och glada att ha så många med spelrätt i vår klubb.

 

Spelrätten är en personlig handling och ansvaret för den ligger hos dig som innehavare.

Vi som klubb kan kan förmedla kontakt med köpare och säljare i den mån det finns uppgifter inlämnat men vi har inget ansvar i frågan.

I och med köpet binder man sig att betala sin årsavgift till klubben varje år.

Undantaget är om man är passiv på grund av skada eller långvarig sjukdom och då ska ett aktuellt sjukintyg uppvisas.

Medlemsavgiften om 600:- ska alltid betalas in, även om man är passiv.

Har man lämnat in uppgifter för försäljning ska man fortfarande betala sin fulla årsavgift för att sen få det återbetalt med viss reducering beroende på när försäljningen går igenom.

På höstmötet bestämmer klubben det nominella värdet för spelrätterna om man köper dem från klubben. Idag ligger det på 2.000:- 

Priset på fria marknaden ca. 1000-1500:-

 

Har man inte en spelrätt debiteras man 500:/år i administrativa kostnader

 

Kontakta oss gärna för status på spelrätter till salu.

medlem@eskilstunagk.se 016-142629