HIO EsGK

Grattis Annika Lundstrom till HIO på hål 7 27/6-20.
Annika Lundstrom
HIO Hål 7
Grattis Lisa Hansen till HIO 29/5-20 på banans andra hål.
Lisa Hansen
HIO Hål 2
Grattis Håkan Byhlin hål 11 8/5-2020 En bra slagen järn 6:a med lite fade, en studs och sedan rullade den rakt i hål.
Håkan Byhlin
HIO Hål 11