Pontus Järleskog ny ordförande ESGK

22 januari, 2021 Av Shopen

Kvicksund januari 2021

Jag är sedan någon vecka ordförande i Eskilstuna Golfklubb. Jag är väldigt glad över det förtroende ni medlemmar valt att ge mig. Det är ett viktigt uppdrag och något jag tar på största allvar.

Jag är en person som älskar föreningsliv och jag älskar dessutom vår sport vilket förhoppningsvis är en bra kombination. Mina färdigheter inom golfen är förhoppningsvis inte anledningen till att ni gett mig förtroendet då jag är en i ärlig mening ganska ordinär spelare.

Vi startar detta verksamhetsår med en hel del utmaningar men också betydligt fler möjligheter.

Fjolåret präglades till stora delar av pågående pandemi. Till skillnad från många av våra grannländer tilläts vi utöva vår sport och det tänker jag att vi ska vara väldigt tacksamma för. Året blev ett oerhört framgångsrikt år vad gäller antalet spel och banan höll fantastiskt bra trots extremt hög beläggning. Ett stort tack till alla inblandade banarbetare med Robban i spetsen som ytterst ansvarig men också ett tack till alla er som på olika sätt vårdade spelet och såg till att inte skada anläggningen. En välskött och väl använd bana är ju en förutsättning för vårt gemensamma intresse.

Vår restaurang sattes på stora prov då ingenting eller i alla fall väldigt lite av det som planerats i form utav events, fester och andra arrangemang kunde genomföras. Att restaurangens mat och service håller hög klass visade sig ändå genom att antalet serverade luncher varit väldigt högt under året. Det känns väldigt bra inför framtida planering. Vällagad mat är viktigt för oss och Anders & Co gör och har gjort ett kanonjobb.

Under året drog också projektet kring nytt klubbhus mm igång. Otaliga timmar har lagts ner av en mängd människor med ledning av klubbchefen Svalling. Det har varit massor av möten och kontakter med kommun och andra myndigheter och jag tycker att vi alla kan vara stolta över det stöd och förtroende som företrädare framförallt vår kommun visat klubben. Utan kommunens stöd och intresse för vår klubb hade inte projektet kunnat genomföras. Samverkan är något fint och något som jag hoppas att vi även framöver i ännu större utsträckning kan utveckla.

Under året valde klubben också att se över organisationen och styrningen av klubben. Det är ett omfattande arbete som på intet sätt är klart utan mer ska ses som att vi är i uppstarten. Tyvärr innebar det förändringar för delar av våra medarbetare och vi har exempelvis valt att lägga ut våra tränartjänster externt. Detta arbete är av högsta prioritet och jag hoppas att du som medlem relativt snart både ska få mer information och dessutom känna och uppleva en positiv förändring. Allt som vi försöker genomföra gör vi ju i syfte att vi ska få en ännu bättre klubb och en ännu bättre förutsättning för att utöva vår sport.

I närtid kommer vi att presentera statusen i pågående projekt. Att det dröjer lite beror på att jag vill sätta mig in i alla delar samt det faktum att vi inte kommit tillräckligt långt i byggnation och upphandling. Inom närmsta veckorna kommer en stor mängd avtal att ingås med berörda underleverantörer och när det är genomfört kommer vi att informera lite mer detaljerat om statusen. Det har genomförts en stor mängd möten under kort tid och jag känner mig trygg i att projektet löper enligt plan och att budget följer årsmötesbeslutet. Vissa delar är fortfarande lite oklara och kommer att så vara under våren men de stora delarna börjar falla på plats. Det som är oklart är sådana frågor där vi inte ensamma råder över projektet, exempelvis finns fortfarande dialog med kommunen kring utformning av verkstad, parkering etc.

Kommunikation generellt ligger högt upp på vår agenda. Vi inser att vi har utvecklingspotential och jag hoppas att vi kan bli tydligare och ännu mer öppna och transparenta med information framöver.

Styrningen och ledningen av klubben är som jag skrev ovan också ett väsentligt utvecklingsområde varför tydlighet i rollbeskrivningar och ansvarsområden mellan medarbetare, chefer och styrelse är under förändring.

Det finns många väldigt engagerade medlemmar och vi behöver finna olika sätt att kanalisera detta engagemang. Dels genom att på ett smidigt och positivt sätt ta hand om förslag och idéer dels genom ett ökat ideellt arbete. Har du tankar och idéer om hur vi förbättrar vår klubb är vi förstås väldigt intresserad av att lyssna på just dina tankar.

Till sist vill jag utveckla vår förmåga att behandla varandra än mer respektfullt. Respekt kommer ju ytterst utifrån våra handlingar och hur vi beter oss mot varandra. Vi håller därför parallellt med ovanstående områden på att ta fram en policy för kränkande särbehandling. Tyvärr har jag upplevt både som medlem och som styrelseledamot att det förekommer kränkande handlingar i för stor utsträckning. Våra medarbetare, medlemmar och besökare ska uppleva vår klubb som en klubb där vi behandlar alla lika och att det aldrig är långt till ett leende eller lösning på ett eventuellt problem.

Det blev en lång första hälsning från mig och jag tackar för att du tog dig tid att läsa.

Vi hörs snart igen!

Pontus Järleskog